Αναζήτηση
Βιολογικοί Kαθαρισμοί
Επεξεργασία Nερού
Προϊόντα Άρδευσης
Οικίσκοι FlexBox


Έργα επεξεργασίας λυμάτων
Έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού
Έργα
» Έργα επεξεργασίας λυμάτων

Επεξεργασία λυμάτων μικρών πληθυσμιακά δήμων, κοινοτήτων και ξενοδοχείων
Η σύγχρονη πρακτική για την επεξεργασία των οικιακών λυμάτων μικρών πληθυσμιακά δήμων και κοινοτήτων, που εφαρμόζονται σε όλα πλέον τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η κατασκευή μικρών μονάδων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων εγκαταστημένων κοντά στους μικρούς οικισμούς.
Ενισχυτικά προς την συγκεκριμένη επιλογή λειτουργεί το γεγονός ότι η κατασκευή μιας κεντρικής κοινής εγκατάστασης που θα συλλέγει τα λύματα από περιφερειακούς οικισμούς, οδηγεί σε ιδιαίτερα αυξημένο κόστος λόγω των μεγάλων αποστάσεων, την ανάγκη κατασκευής αγωγών συλλογής και μεταφοράς προς τον κεντρικό σταθμό επεξεργασίας με ανδιάμεσα αντλιοστάσια, τις κατά τόπο γεωγραφικές ιδιομορφίες, αλλά και τα αυξημένα λειτουργικά προβλήματα.

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία από τις διαθέσιμες τεχνολογίες για αποκεντρωμένα συστήματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, ιδανικά κρίνονται τα συστήματα προσκολλημένης βιομάζας με περιστρεφόμενους βιοεπαφείς.

Η επιλογή των περιστρεφόμενων βιοεπαφέων ως τεχνολογία απορρύπανσης των λυμάτων γίνεται από μια συγκριτική αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογιών με βάση μια σειρά τεχνικο- οικονομικών κριτηρίων που αφορούν:

  • τις απαιτήσεις απορρύπανσης των λυμάτων,
  • το μέγεθος του εξυπηρετούμενου πληθυσμού,
  • την απαιτούμενη έκταση εγκατάστασης και τη διαθεσιμότητα γης,
  • το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδς βιολογικού σταθμού,
  • την πολυπλοκότητα των συστημάτων και την ανάγκη για συντήρηση,
  • τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής (πχ. Natura)


Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνολογία των περιστρεφόμενων βιοεπαφέων έχει κύριο πεδίο εφαρμογής τα οικιακά απόβλητα και ιδιαίτερα των μικρών οικισμών με έντονα προβλήματα διαθέσιμου χώρου και πρόσβασης (νησιά, ορεινές περιοχές, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις κλπ.)

Η απλότητα λειτουργίας, οι χαμηλές απαιτήσεις σε διαθέσιμη έκταση, τα ελάχιστα προβλήματα οχλήσεων, η χαμηλή αναγκαιότητα σε συντήρηση και καταρτισμένο προσωπικό, η εύκολη αυξομείωση της δυναμικότητας της εγκατάστασης, τοποθετώντας παράλληλα συστήματα βιοεπαφέων σε συνδιασμό με το χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, καθιστούν τη συγκεκριμένη τεχνική εξαιρετικά ελκυστική για μικρούς περιφερειακούς οικισμούς.

Ένα σημανικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί με εφαρμογή των περιστρεφόμενων βιοεπαφέων είναι η μεγάλη εποχιακή διακύμανση φορτίων που παρατηρείται σε τουριστικές περιοχές με λίγους μόνιμους κατοίκους. Η σύνθεση μιας τέτοιας εγκατάστασης μπορεί να ακολουθήσει δομούμενη φιλοσοφία η οποία να επιτρέπει τη λειτουργία μόνο μέρους και απόλυτα αποτελεσματικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
Για να κατεβάσετε τον πίνακα έργων επεξεργασίας λυμάτων πιέστε εδώ.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Για να κατεβάσετε το φυλλάδιο έργων επεξεργασίας λυμάτων πιέστε εδώ.


   
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
01.11.2018
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOTELIA ΣΤΗΝ Δ.Ε.Θ.
ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOTELIA 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 STAND 1 ΣΤΗΝ Δ...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.
Σοφάδες Καρδίτσας
ΤΚ. 43300
Τ. 24430 22997-23230-22689
Φ. 24430 22466
Email: info@hydroelectrica.com
Newsletter
   
 Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου