Αναζήτηση
Βιολογικοί Kαθαρισμοί
Επεξεργασία Nερού
Προϊόντα Άρδευσης
Οικίσκοι FlexBox
Έργα επεξεργασίας λυμάτων
Έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού
Προϊόντα
» Επεξεργασία Nερού

Προϊόντα Aφαλάτωσης
Οι συσκευές αφαλάτωσης χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία υφάλμυρου νερού μέτριου ιονικού φορτίου (1.500 - 5000 μS), με σκοπό την παραγωγή πόσιμου ή βιομηχανικού νερού υψηλών προδιαγραφών
Οι συσκευές αφαλάτωσης χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία υφάλμυρου νερού μέτριου ιονικού φορτίου (1.500 - 5000 μS), με σκοπό την παραγωγή πόσιμου ή βιομηχανικού νερού υψηλών προδιαγραφών με χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης και μικρό λειτουργικό κόστος.

Οι συσκευές αφαλάτωσης χρησιμοποιούνται όπου η συγκέντρωση αλάτων του νερού τροφοδοσίας (δίκτυο, πηγάδια, γεωτρήσεις) είναι εκτός προδιαγραφών ή όπου υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές βιομηχανικού νερού.

Σε κάθε περίπτωση ειδική προεπεξεργασία είναι αναγκαία και προσδιορίζεται μετά από συγκεκριμένες αναλύσεις που διενεργεί το τμήμα χημικών αναλύσεων της εταιρίας μας.

Η συνήθης προεπεξεργασία (χημική, δέσμευση, αποσκλήρυνση, φίλτρανση, οξείδωση, καθίζηση) προσδιορίζονται από το τμήμα μελετών.

Το προεπεξεργασμένο νερό υπό πίεση προωθείται από μια πολυσταδιακή ανοξείδωτη αντλία μέσα στην μεμβρανοθήκη όπου υπάρχει η μεμβράνη αντίστροφης όσμοσης με απόρριψη του 98% του ιονικού φορτίου του εισερχόμενου νερού.

Η μονάδα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας.

Όλη η διεργασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και το επεξεργασμένο νερό αναλύεται αγωγιμομετρικά επί 24ώρου βάσεως με προκαθορισμένο σημείο επιλογής (SET POINT) και ψηφιακή ένδειξη και επιλογή.

Κύριες εφαρμογές
  • Πόσιμο νερό
  • Τροφοδοσία Ξενοδοχείων
  • Καλλυντικά
  • Τρόφιμα & Ποτά
  • Τροφοδοσία Ατμογεννητριών
  • Επιμεταλλώσεις
  • Θερμοκήπια
  • Άρδευση
  • Αγροτικές Βιομηχανίες
   
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
01.11.2018
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOTELIA ΣΤΗΝ Δ.Ε.Θ.
ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOTELIA 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 STAND 1 ΣΤΗΝ Δ...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.
Σοφάδες Καρδίτσας
ΤΚ. 43300
Τ. 24430 22997-23230-22689
Φ. 24430 22466
Email: info@hydroelectrica.com
Newsletter
   
 Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου