Αναζήτηση
Βιολογικοί Kαθαρισμοί
Επεξεργασία Nερού
Προϊόντα Άρδευσης
Οικίσκοι FlexBox
Έργα επεξεργασίας λυμάτων
Έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού
Προϊόντα
» Βιολογικοί Kαθαρισμοί

BioBox
Η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Bio-box, βασίζεται στην μέθοδο επεξεργασίας με Βιοαντιδραστήρες κινούμενης κλίνης και δεν διαφέρει ιδιαίτερα από μια μονάδα συμβατικής επεξεργασίας με παρατεταμένο αερισμό σε ότι αφορά τα στάδια επεξεργασίας, αλλά συνδυάζει με μεγάλη επιτυχία και τα πλεονεκτήματα της προσκολλημένης βιομάζας.
Πρόκειται για αερόβια διεργασία, κατά την οποία τα λύματα αφού συγκεντρωθούν, εισέρχονται στο προκατασκευασμένο σύστημα Bio-box στο οποίο υπάρχουν διατάξεις αερισμού και ειδικά σχεδιασμένο πληρωτικό υλικό - η ειδική επιφάνεια του οποίου κυμαίνεται από 500 - 750m2/m3. >Το ποσοστό πλήρωσης εντός του θαλάμου αερισμού κυμαίνεται μεταξύ 50%-65% και δεν πρέπει να ξεπερνά το 70% για να επιτρέπεται η απρόσκοπτη κίνηση του πληρωτικού υλικού.Η δεξαμενή του βιοαντιδραστήρα BIO-box αποτελεί μια δεξαμενή αερισμού με ιδιαίτερα υψηλή απόδοση και αυτό οφείλεται στη συνεχή ανάμειξη και αιώρηση των πλαστικών και την απορρόφηση οξυγόνου από το στρώμα των μικροοργανισμών που είναι προσκολλημένο στην επιφάνεια του υλικού επαφής.

Η γενική μορφή μιας μονάδας επεξεργασίας με σύστημα βιοαντιδραστήρα κινούμενης κλίνης είναι η συνήθης που παρατηρείται σε όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Διακρίνονται και εδώ τα στάδια της προεπεξεργασίας, της βιολογικής επεξεργασίας και της απομάκρυνσης ιλύος.

Τα λύματα αφού προηγηθεί εσχαρισμός και λιποσυλλογή, συγκεντρώνονται σε μια δεξαμενή. Η δεξαμενή θα πρέπει να είναι χωρισμένη σε 2 τμήματα και τα λύματα ρέουν από το ένα τμήμα στο άλλο με τη βαρύτητα, επιτυγχάνοντας έτσι το διαχωρισμό των στερεών. Το δεύτερο τμήμα της δεξαμενής χρησιμοποιείται σαν αποθήκη (εξισορρόπηση) σε ώρες αιχμής.

Μια αντλία τροφοδοτεί με λύματα την μονάδα BIO-box, η οποία αποτελείται από τα εξής στάδια επεξεργασίας:
  • το στάδιο της ανοξικής ζώνης για την απονιτροποίηση των λυμάτων
  • το στάδιο του αερισμού, όπου διοχετεύοντας οξυγόνο στα λύματα και σε συνδυασμό με την βιομάζα που έχει αναπτυχθεί στο πληρωτικό υλικό επιτυγχάνουμε μια υψηλής απόδοσης αποδόμηση του οργανικού φορτίου
  • το στάδιο της καθίζησης, όπου συγκεντρώνονται τα ιζήματα τα οποία περιοδικά οδηγούνται στη δεξαμενή λάσπης.
Μετά τη βιολογική επεξεργασία, το επεξεργασμένο πλέον προϊόν απολυμαίνεται και οδηγείται προς την τελική διάθεση που έχει οριστεί.

Η αυτόνομη μονάδα BIO-box περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο Η/Μ εξοπλισμό και είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και ειδοποίησης προβλημάτων μέσω SMS.
Το σύνολο των λειτουργιών του συστήματος μπορεί να ελεγθεί και να τροποποιηθεί με χρήση οθόνης αφής που έχει ειδικά σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό.
Οι γλώσσες διεπαφής που χρησιμοποιούνται είναι τα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά.


ΤΥΠΟΙ BIO-box
   
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
01.11.2018
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOTELIA ΣΤΗΝ Δ.Ε.Θ.
ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOTELIA 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 STAND 1 ΣΤΗΝ Δ...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.
Σοφάδες Καρδίτσας
ΤΚ. 43300
Τ. 24430 22997-23230-22689
Φ. 24430 22466
Email: info@hydroelectrica.com
Newsletter
   
 Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου