Αναζήτηση
Βιολογικοί Kαθαρισμοί
Επεξεργασία Nερού
Προϊόντα Άρδευσης
Οικίσκοι FlexBox
Έργα επεξεργασίας λυμάτων
Έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού
Προϊόντα
» Επεξεργασία Nερού

Φίλτρα Θολότητας - Αποσιδήρωσης - Απομαγγανίωσης
Φίλτρα Θολότητας - Αποσιδήρωσης - Απομαγγανίωσης
Φίλτρα Νερού
Η επιλογή ενός φίλτρου νερού αποτελεί συνεκτίμηση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του νερού που πρόκειται να επεξεργαστούμε, όπως θολότητα, χρώμα, οσμή, pH, περιεκτικότητα σε σίδηρο, μαγγάνιο κ.λ.π. και των συγκεκριμένων συνθηκών λειτουργίας σε κάθε περίπτωση.
Η Υδροηλεκτρική κατασκευάζει μια μεγάλη γκάμα φίλτρων νερού με συνδυασμό των διηθητικών υλικών και των μεγεθών λειτουργίας έτσι ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα επεξεργασίας νερού και έτσι να μειώνεται σημαντικά το κόστος επένδυσης και λειτουργίας.

Διηθητικά υλικά
Τα διηθητικά υλικά μπορεί να είναι: πυριτική άμμος, ανθρακίτης, δολομίτης και υλικά απομάκρυνσης σιδήρου - μαγγανίου (π.χ οξείδιο του μαγγανίου) και συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας για πόσιμο νερό.

Κατασκευή
Το δοχείο φίλτρου περιέχει ενσωματωμένο διαχωριστήρα στερεών και διάταξη ομοιόμορφης διανομής του νερού και του αέρα όπου απαιτείται για την αντίστροφη πλύση.Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής από ανοξείδωτο υλικό AISI 304 ή χαλυβδοέλασμα, καλύμματα ημισφαιρικά σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς και βάφεται εσωτερικά με επένδυση κατάλληλη για επαφή με πόσιμο νερό και εξωτερικά με επωξειδική βαθή ανθεκτική στις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Υπάρχει δυνατότητα κατασκευαστικής διαμόρφωσης του εσωτερικού του δοχείου σε δύο διαμερίσματα ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι συνθήκες λειτουργίας κατά την αντίστροφη πλύση όπου απαιτούνται μεγαλύτερες παροχές νερού ανά μονάδα επιφάνειας.

Αυτοματισμός
Οι φάσεις λειτουργίας του φίλτρου ρυθμίζονται αυτόματα από αισθητήριο ανίχνευσης  κορεσμού του πορώδους υλικού (πρεσσοστάτη) ή χρονοδιακόπτη.
Μπορεί ακόμη να είναι μηχανικού χειρισμού με οπτικοακουστικό σήμα συναγερμού.
Στην περίπτωση αυτόματης λειτουργίας χρησιμοποιούνται βαλβίδες υδροπνευματικής λειτουργίας. Ο προγραμματισμός των φάσεων λειτουργίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού προγραμματιστή και ο χειρισμός των βαλβίδων με πίεση και εκτόνωση αέρα ή νερού.
Ο καθαρισμός του φίλτρου μετά τον κύκλο λειτουργίας του γίνεται με αντίστροφη διοχέτευση αέρα και/ή νερού.

Τα φίλτρα κατασκευάζονται σε 2 τύπους:
1. μιας βαθμίδας φίλτρανσης και
2. δύο βαθμίδων φίλτρανσης στα οποία στο ίδιο φίλτρο γίνεται βελτίωση με τελικό φινίρισμα και/ή απομάκρυνση περισσότερων επιβαρυντικών, σε περίπτωση αυξημένων απαιτήσεων.

Φυλλάδιο
Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο των φίλτρων εδώ.

Τύποι φίλτρων θολότητας


Τύποι φίλτρων Ενεργού Άνθρακα


Τύπου φίλτρων Αποσιδήρωσης - Απομαγγανίωσης
   
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
01.11.2018
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOTELIA ΣΤΗΝ Δ.Ε.Θ.
ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOTELIA 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 STAND 1 ΣΤΗΝ Δ...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.
Σοφάδες Καρδίτσας
ΤΚ. 43300
Τ. 24430 22997-23230-22689
Φ. 24430 22466
Email: info@hydroelectrica.com
Newsletter
   
 Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου