Αναζήτηση
Βιολογικοί Kαθαρισμοί
Επεξεργασία Nερού
Προϊόντα Άρδευσης
Οικίσκοι FlexBox
Έργα επεξεργασίας λυμάτων
Έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού
Προϊόντα
» Βιολογικοί Kαθαρισμοί

Ολοκληρωμένη Μονάδα Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων
Με την Ολοκληρωμένη Μονάδα Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων η Υδροηλεκτρική λύνει το πρόβλημα της διάθεσης των βοθρολυμάτων σε οικισμούς. Μετά την προεπεξεργασία τα λύματα μπορούν να διατεθούν στη συνέχεια στη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα λύματα εισέρχονται στο δοχείο διαχωρισμού όπου κατακρατούνται τα ευμεγέθη στερεά (πέτρες κλπ) και στη συνέχεια οδηγούνται στον περιστρεφόμενο διαχωρηστή, όπου διαχωρίζονται τα υπόλοιπα στερεά μέχρι και μεγέθους 5mm.
Τα εσχαρίσματα οδηγούνται στον κοχλία όπου αφυδατώνονται σε ποσοστό έως και 35% με σύστημα συμπίεσης. Στον ίδιο κοχλία ξεπλένονται προς αποφυγή δημιουργίας οσμών και διαβρέχονται με τα λίπη της ειδικής λεκάνης.
Στη συνέχεια τα βοθρολύματα με τα στερεά (μικρότερα των 5mm) οδηγούνται στον αμμοσυλλέκτη-λιποσυλλέκτη.
Η άμμος κατακάθεται στον πυθμένα του, αφού ξεπλυθεί (αεριζόμενο σύστημα) μέσω κοχλία οδηγείται στο ειδικό δοχείο.
Τα λίπη και επιπλέοντα μέσω του σάρωθρου επίπλευσης οδηγούνται στην ειδική λεκάνη που εμπεριέχεται στη δεξαμενή και μέσω αντλίας στο σύστημα διαβροχής του πρώτου κοχλία (ξεπλύματος, διαβροχής συμπίεσης).
Τα βοθρολύματα στη συνέχεια εισέρχονται στη δεξαμενή για περατέρω βιολογική επεξεργασία ή ότι άλλο στάδιο έχει μελετηθεί

Η μονάδα περιλαμβάνει:
 • Διαχωριστήρα ευμεγεθών στερεών με ταχυσύνδεσμο και σύστημα καθαρισμού
 • Σύστημα διαχωρισμού ευμεγεθών στερεών μεγαλύτερων των 5mm (ειδικό περιστρεφόμενο κόσκινο)
 • Δοχείο και κοχλία προώθησης εσχαρισμάτων, έκπλυσης-συμπίεσης και διαβροχής λιπών
 • Διάταξη αμμοσυλέκτη (αεριζόμενη) και διαχωρισμού λιπών
 • Κοχλία μεταφοράς άμμου (αφού εκπλυθεί) σε ειδικό κάδο
 • Δύο κάδους εσχαρισμάτων και άμμου
 • Φυσητήρα αμμοσυλλέκτη
 • Αντλία διαβροχής των λιποών
 • Ηλεκτρικό πίνακα με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ελέγχου της μονάδας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Ολόκληρη η μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή AISI 316 εάν το νερό έχει μεγάλη αγωγιμότητα.
 • Η δυναμικότητα της μονάδας είναι 25lt/sec, ο χρόνος εκκένωσης των βυτιοφόρων περί το 1min/m3 βοθρολυμάτων.
 • Η περιεκτικότητα στερεών στο βοθρολύματα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2%
 • Μετά την προεπεξεργασία αναμένεται μείωση του BOD5 κατά 15% και SS κατα 25%
 • Υπάρχει ευχέρεια κατασκευών, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις του χώρου
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο της ολοκληρωμένης επεξεργασίας βοθρολυμάτων εδώ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

   
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
01.11.2018
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOTELIA ΣΤΗΝ Δ.Ε.Θ.
ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOTELIA 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 STAND 1 ΣΤΗΝ Δ...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.
Σοφάδες Καρδίτσας
ΤΚ. 43300
Τ. 24430 22997-23230-22689
Φ. 24430 22466
Email: info@hydroelectrica.com
Newsletter
   
 Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου