Αναζήτηση
Βιολογικοί Kαθαρισμοί
Επεξεργασία Nερού
Προϊόντα Άρδευσης
Οικίσκοι FlexBox
Έργα επεξεργασίας λυμάτων
Έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού
Προϊόντα
» Βιολογικοί Kαθαρισμοί

Bioturn
Η λειτουργία του BioTurn βασίζεται στη μέθοδο της προσκολλημένης βιομάζας. Πρόκειται για μια αερόβια επεξεργασία κατά την οποία η μεταφορά του απαιτούμενου οξυγόνου στα προς επεξεργασία απόβλητα γίνεται με φυσικό, μη βεβιασμένο τρόπο σε περιοδική βάση.
Η μονάδα του BioTurn αποτελείται από ειδικά πληρωτικά υλικά, μικρού πάχους ( π.χ. προπυλένιο ) τα οποία περιστρέφονται γύρω από οριζόντιο άξονα σε ημικυλινδρική προκατασκευασμένη δεξαμενή, από ανοξείδωτο χάλυβα ή πολυπροπυλένιο, ή από μπετόν. Το υλικό είναι βυθισμένο στα λύματα κατά 40 – 45% και καθώς περιστρέφεται με μικρή ταχύτητα ( περίπου 3 rpm) η επιφάνειά του έρχεται σε επαφή με το οργανικό φορτίο των λυμάτων και τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Με τον τρόπο αυτό ευνοείται η ανάπτυξη αερόβιας βιολογικής μεμβράνης στην επιφάνεια του. Όταν η μεμβράνη αποκτήσει ορισμένο πάχος αποκολλάται και παρασύρεται στη δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης απ’ όπου και συλλέγεται.

Η γενική μορφή μιας μονάδας επεξεργασίας με BioTurn δεν διαφέρει σε τίποτε από μια συμβατική μονάδα επεξεργασίας σε ότι αφορά την διαδικασία καθώς διακρίνονται και εδώ τα στάδια της προ – επεξεργασίας, της βιολογικής επεξεργασίας και της απομάκρυνσης ιλύος.

Τα λύματα, αφού προηγηθεί εσχαρισμός, εισέρχονται σε μια δεξαμενή 24ωρης παραμονής. Η δεξαμενή θα πρέπει να είναι χωρισμένη σε δυο τμήματα και τα λύματα ρέουν από το ένα στο άλλο με βαρύτητα, επιτυγχάνοντας έτσι το διαχωρισμό των στερεών. Το τελευταιο μέρος της δεξαμενής χρησιμοποιείται σαν αποθήκη σε ώρες αιχμής ( σε περίπτωση ήδη υπάρχουσας δεξαμενής οι εγκαταστάσεις μένουν ως έχουν ).Η αποσύνθεση ξεκινάει σε αναερόβια κατάσταση. Μια αντλία τροφοδοτεί με λύματα από το τελευταίο τμήμα της δεξαμενής, το BioTurn, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο καλάθι με «βιο – δαχτυλίδια». Το μισό σχεδόν μέρος του BioTurn είναι βυθισμένο στα λύματα. Με την περιστροφή του φέρνει σε επαφή τους μικροοργανισμούς που είναι στα βιο – διαχτυλίδια με τον αέρα επιτυγχάνοντας έτσι μια υψηλού βαθμού αντίδραση οξείδωσης των οργανικών ρυπαντών. Σ’ αυτό το στάδιο γίνεται η νιτροποίηση. Ο ειδικός σχεδιασμός του BioTurn εξαφανίζει κάθε πιθανότητα να υπάρχουν σημεία που δουλεύουν κάτω από αναερόβιες συνθήκες.

Ακολουθεί μια δεξαμενή καθιζήσεως με λαμέλλες όπου συγκεντρώνονται τα ιζήματα τα οποία περιοδικά οδηγούνται στη δεξαμενή λάσπης. Η διαδικασία αυτή έχει και αντινιτροποιητική δράση.

Το επεξεργασμένο πλέον νερό από την υπερχείλιση της δεξαμενής καθιζήσεως μπορεί να κατευθυνθεί σε κάποιο αποδέκτη ή προς άρδευση. Στην δεύτερη περίπτωση ( πριν την άρδευση ) μπορεί να προηγηθεί απολύμανση με ακτινοβολία UV ή χλώριο.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο του BioTurn εδώ.

ΤΥΠΟΙ BioTurn


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ BioTurn


   
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
01.11.2018
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOTELIA ΣΤΗΝ Δ.Ε.Θ.
ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOTELIA 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10 STAND 1 ΣΤΗΝ Δ...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
30.11.-1

...
   
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε.
Σοφάδες Καρδίτσας
ΤΚ. 43300
Τ. 24430 22997-23230-22689
Φ. 24430 22466
Email: info@hydroelectrica.com
Newsletter
   
 Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου